รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ

เลขทะเบียน : อ10576

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 346.074 ช627ค 2548

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ชุมพล จันทราทิพย์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -