รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน

เลขทะเบียน : อ10577

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 346.09 ว539ค 2545

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : วิชัย ตันติกุลานันท์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -