รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗

เลขทะเบียน : อ10586

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : รง ค120ร 2559

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : คณะกรรมการป้องกันและปราปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -