รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ระบบสารสนเทศพื้นฐาน สำหรับบริหารจัดการเลือกตั้ง ฉบับสมบูรณ์

เลขทะเบียน : อ10588

บาร์โค้ด : *0000009743*

เลขเรียกหนังสือ : กกต. อ. ก572ร. 2559

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : กำธร ทองขุนดำ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -