รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : แนวการศึกษาชุดวิชาหน่วยที่ 1-7 กฎหมายอาญาและอาญาวิทยาชั้นสูง

เลขทะเบียน : อ10590

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 345 ภ425น 2556

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ภาณินี กิจพ่อค้า

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -