รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : แนวการศึกษาชุดวิชาหน่วยที่ 1-11 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

เลขทะเบียน : อ10591

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 340.72 ส355น 2556

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สราวุธ ปิติยาศักดิ์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -