รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : แนวการศึกษาชุดวิชาหน่วยที่ 14-15 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

เลขทะเบียน : อ10592

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 340.72 ล284น 2556

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -