รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคและขั้นตอนการดำเนินคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

เลขทะเบียน : อ10594

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 343.593072 ศ419ค 2551

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ศิริศักดิ์ เหมาะทอง

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -