รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : คำอธิบายดฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เลขทะเบียน : อ10595

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 342.06 ช485ค 2556

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -