รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : สังคมวิทยาอาชญากรรม

เลขทะเบียน : อ10605

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 364 จ631ส 2551

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -