รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๙ สังคมที่เป็นประชาธิปไตย:คุณค่า ความหวัง

เลขทะเบียน : อ10610

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 302 ว255ป 2559

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : วรรณาภา ติระสังขะ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -