รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : พลวัตนโยบายสาธารณะจากรัฐเอกชนสู่ประชาชน

เลขทะเบียน : อ10613

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 320.6 ธ524พ 2557

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : พัชรี สิโรรส

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -