รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : แปรถิ่นเปลี่ยนฐาน:สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย

เลขทะเบียน : อ10618

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 320.08 อ893ป 2557

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : อเนก เหล่าธรรมทัศน์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -