รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย:การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป

เลขทะเบียน : อ10620

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 351 ว358ก 2559

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : วสันต์ เหลืองประภัสร์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -