รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

เลขทะเบียน : อ10624

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : พรบ 345.052 ก170พ 2551

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -