รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : พระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. ๒๕๒๘ พร้อมด้วยกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียน : อ10625

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : พรบ 340.092 ส181พ 2553

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาทนายความ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -