รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่8 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558)

เลขทะเบียน : อ10632

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : วส ส691ว 2558

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -