รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจการเลือกตั้ง

เลขทะเบียน : อ10636

บาร์โค้ด : 0000009797

เลขเรียกหนังสือ : กกต. คม. ส691ค. 2561 ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สนง.กกต.

ยอดคงเหลือ : 2

0
No votes yet

เนื้อหา : -