รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย

เลขทะเบียน : อ10639

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 345.05 ก344ก

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -