รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย

เลขทะเบียน : อ10640

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 320.6 ว358ป 2558

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : วสันต์ เหลืองประภัสร์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -