รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน:รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตยความรุนแรงและความยุติธรรม

เลขทะเบียน : อ10641

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 321.8 ป222ป 2558

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -