รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ตามรอย...พ่อตาก...ไป...บ้านทุ่งใหญ่...เมืองจันทบูร หนังสทอภาพอิงประวัติศาสตร์ พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการ...กู้ชาติ

เลขทะเบียน : อ10644-อ10645

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ส272ต 2559 ฉ.1-ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สมโภชน์ วาสุกรี

ยอดคงเหลือ : 2

0
No votes yet

เนื้อหา : -