รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : รายงานประจำปี 2559 แผนฯ 12สู่การขับเคลื่อน

เลขทะเบียน : อ10661-อ10662

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : รง ส691ร 2560 ฉ.1-ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยอดคงเหลือ : 2

0
No votes yet

เนื้อหา : -