รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : เสนาธิปไตย:รัฐประหารกับการเมืองไทย

เลขทะเบียน : อ10858

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : 320.5953 ส848ส 2558

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สุรชาติ บำรุงสุข

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -