รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน์

เลขทะเบียน : อ13531

บาร์โค้ด : 0000021328

เลขเรียกหนังสือ : 352.28 พ654น. 2552 ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -