รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เล่มที่ 2)

เลขทะเบียน : อ13534

บาร์โค้ด : 0000021331

เลขเรียกหนังสือ : 352.23 ส691ค. 2555 ฉ.2 ล.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -