รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย = The capital administrations and local governments : the United States of America,England,France, Japan and Thailand

เลขทะเบียน : อ13538

บาร์โค้ด : 0000021335

เลขเรียกหนังสือ : 352.16 วก. 2545 ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -