รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : Smart City : มิติใหม่ของการจัดการท้องถิ่นยุคไอที

เลขทะเบียน : อ13539

บาร์โค้ด : 0000021336

เลขเรียกหนังสือ : 352.15 อ873ส. 2558

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : เอกชัย สุมาลี

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -