รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : การปกครองท้องถิ่นในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

เลขทะเบียน : อ13540

บาร์โค้ด : 0000021337

เลขเรียกหนังสือ : 352.14093 น217ก. 2553 ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -