รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : เวทีท้องถิ่น : การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขทะเบียน : อ13541

บาร์โค้ด : 0000021338

เลขเรียกหนังสือ : 352.14 ว585ว. 2547

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -