รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : เวทีท้องถิ่น : ถอดรหัสเลือกตั้งนายก อบจ. บุรีรัมย์

เลขทะเบียน : อ13542

บาร์โค้ด : 0000021339

เลขเรียกหนังสือ : 352.14 ว585ว. 2547

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -