รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เลขทะเบียน : อ13543

บาร์โค้ด : 0000021340

เลขเรียกหนังสือ : 353.46 ส691ย. 2551

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -