รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ

เลขทะเบียน : อ13544

บาร์โค้ด : 0000021341

เลขเรียกหนังสือ : 353.46 สค. 2547 ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สุรพล นิติไกรพจน์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -