รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชัน

เลขทะเบียน : อ13546

บาร์โค้ด : 0000021343

เลขเรียกหนังสือ : 353.46 ส691ร. 2556 ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -