รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

เลขทะเบียน : อ13547

บาร์โค้ด : 0000021344

เลขเรียกหนังสือ : 354.59300714 ส691ค. 2556

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -