รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

เลขทะเบียน : อ13568

บาร์โค้ด : 0000021365

เลขเรียกหนังสือ : 658.406 อ114ก. 2557

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -