รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ต้นแบบคัมภีร์การโฆษณาภาพยนตร์ไทย (ยุค ดักดานวิทยา)

เลขทะเบียน : อ13569

บาร์โค้ด : 0000021366

เลขเรียกหนังสือ : 658.152 ช265ต. 2547 ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ชวนะ ภวกานันท์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -