รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : Best HR practices in Thailand

เลขทะเบียน : อ13570

บาร์โค้ด : 0000021367

เลขเรียกหนังสือ : Book 658.3 S111H. 2010 C.1

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : Siriyupa Roongrerngsuke

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -