รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : Best HR practices in Thailand

เลขทะเบียน : อ13571

บาร์โค้ด : 0000021368

เลขเรียกหนังสือ : Book 658.3 S111H. 2010 C.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : Siriyupa Roongrerngsuke

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -