รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ระดมจิตใจ: รูปแบบการประชุมในยุคที่ 3 = Mind Storming: The Meeting in The 3rd Ages

เลขทะเบียน : อ13574

บาร์โค้ด : 0000021371

เลขเรียกหนังสือ : 658.456 ป116ร. 2557 ล.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ปกรณ์ สุวรรณประภา

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -