รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ปรับปรุง พ.ศ.2539

เลขทะเบียน : อ13576

บาร์โค้ด : 0000021373

เลขเรียกหนังสือ : 613.785 ว546ค. 2539

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สูตรไพศาล

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -