รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ปกเกล้าธรรมราชา : บทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขทะเบียน : อ13585

บาร์โค้ด : 0000021382

เลขเรียกหนังสือ : 923.1 ธ621ป. 2558

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -