รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส

เลขทะเบียน : อ13586

บาร์โค้ด : 0000021383

เลขเรียกหนังสือ : 923.1 ช227ท. 2550

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ชลลดา บูรณกาล, บรรณาธิการ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -