รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : หนังสือที่ระลึกงานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม

เลขทะเบียน : อ13587

บาร์โค้ด : 0000021384

เลขเรียกหนังสือ : 923.1 จ785ห. 2554

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -