รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : 10 บุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก = People Who Changed The World

เลขทะเบียน : อ13590

บาร์โค้ด : 0000021387

เลขเรียกหนังสือ : 920.02 ด371ส. 2537

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ดาณุภา ไชยพรธรรม

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -