รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ตามแนวพระราชดำริ

เลขทะเบียน : อ13593

บาร์โค้ด : 0000021390

เลขเรียกหนังสือ : 923.1 ก262ก. 2554 ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -