รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554 : Thailand timeline 1942-2011

เลขทะเบียน : อ13627

บาร์โค้ด : 0000021424

เลขเรียกหนังสือ : 959.3 ช495ก. 2555

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -