รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

เลขทะเบียน : อ13632

บาร์โค้ด : 0000021429

เลขเรียกหนังสือ : วจ บ153ก 2551 ฉ.1

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : บรรเจิด สิงคะเนติ

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -