รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ

เลขทะเบียน : อ13636

บาร์โค้ด : 0000021433

เลขเรียกหนังสือ : 303.484 ส181พ 2543

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -