รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : รายงานการวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จ. อำนาจเจริญ กรณีศึกษาก่อนการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54

เลขทะเบียน : อ13639

บาร์โค้ด : 0000021436

เลขเรียกหนังสือ : วจ ป458ก 2554

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : ปริญญา นากลาง

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -